SKL keuring bespaart kosten en spaart het milieu

Voor eind 2016 moet alle toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden, géén biociden) verplicht één maal gekeurd zijn. Vervolgens moet er periodieke keuring plaatsvinden om de drie jaar. Dit is een van de maatregelen om ongewenste emissie van middelen naar het milieu te beperken. Dit past binnen de nota ‘Duurzame gewasbescherming, gezonde groei, duurzame oogst 2013-2023.
 
Uit onderzoek is gebleken dat een periodieke keuring van de spuitapparatuur de efficiëntie en het functioneren van de apparatuur verbetert. Hierdoor is er minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen met, als logisch gevolg, een besparing in kosten. Daarnaast is goed gekeurde apparatuur veiliger voor de gebruiker en zijn omgeving. Een keurinng kan en wordt vaak gecombineerd met een servicebeurt. Dit komt de betrouwbaarheid van oudere spuiten zeer ten goede. Wilt u uw apparatuur laten keuren? Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.
 
Klik hier voor veel gestelde vragen
ZOEK UW DEALER
Contact
Empas BV
Kruisboog 43
NL-3905 TE Veenendaal
K.v.K. 30075207
phone +31-318-525888
email info@empas.nl