Zoeken Vind een dealer
nl


Sinds 2016 mogen gemeenten geen gif meer gebruiken voor onkruid beheer. Onkruidbeheer met heet water is daarom een veel gekozen, duurzaam alternatief. In Amstelveen wordt al enige tijd gebruik gemaakt van een Empas machine voor onkruidbeheer met heet water. In samenwerking met Tomingroen hebben we iets bedacht waardoor deze methode nóg duurzamer wordt.

Warm zwembadwater hergebruiken

Het Amstelveense zwembad De Meerkamp beschikt over 2,6 miljoen liter water. Een gedeelte daarvan wordt dagelijks ververst. Het overtollige water gaat normaalgesproken het riool in. Mara nu wordt het water gebruikt voor onkruidbestrijding. Doordat het water al tot 50 ˚C voorverwarmd is, hoeft het water alleen nog verder verwarmt te worden tot circa 102 ˚C.

Innovatief geregelde brander techniek

In Amstelveen word voor onkruidbeheer machines van Empas gebruikt. Om warm waterinname technisch mogelijk te maken, heeft Empas enkele aanpassingen doorgevoerd. Het resultaat hiervan is een innovatief geregelde brander techniek. Dankzij deze techniek kunt u op twee standen het water verwarmen. Eén van die standen is voor voorverwarmd water Warm zwembadwater is een van de manieren om met duurzaam, voorverwarmd water te werken. Water dat bijvoorbeeld met een pellet kachel of door zonne-energie is voorverwarmd, is met een Empas unit te gebruiken voor onkruidbeheer.

Heetwater techniek

Dankzij het gebruik van heet water voor bestrijding van onkruid, wordt het grondwater niet belast met chemicaliën. De celstructuur van de plant wordt verhit met water van 102 ˚C. Door de temperatuurschok barst de celstructuur van de plant, zodat deze vergaat. Een preventieve werking ontstaat door volveld behandeling. Algen, mossen en de meeste onkruidzaden vergaan hierdoor.

Wilt u meer weten over duurzaam onkruidbeheer in combinatie met warm water inname? Of wilt u meer informatie over onze innovatieve brander techniek? Maak een afspraak met een van onze adviseurs.