Japanse duizendknoop en berenklauw bestrijden met heet water

vrijdag 8 februari

Onkruidbestrijding


Invasieve plantsoorten, zoals de Japanse duizendknoop en de berenklauw, zijn een uitdaging om te bestrijden voor iedereen in het groenbeheer. Gemeentes, provincies en waterschappen worstelen met de schade die deze woekerende onkruidsoorten opleveren in hun omgeving. Zo zorgt de Japanse duizendknoop voor enorme schade aan dijken, wegen en gebouwen. Daarnaast verdringen deze onkruidsoorten inheemse planten. De berenklauw en de duizendknoop woekeren tegenwoordig overal. Daarom is het tijd om dit onkruid te bestrijden. Dit kan uitstekend met heet water. Maar wat is nu een effectieve manier om de Japanse duizendknoop of berenklauw te bestrijden?

Japanse duizendknoop injecteren met heet water

Sinds 1999 is Empas specialist in het bouwen van machines voor onkruidbestrijding met heet water. Door nauwe samenwerking met verschillende groenorganisaties, waaronder Cleanfixx uit Ederveen, zijn diverse priklansen ontwikkeld voor de bestrijding van invasieve plantsoorten. Met het type lans dat voor de Japanse duizendknoop ontwikkeld is, is het mogelijk om de wortels te injecteren met kokend water. Daarnaast is het belangrijk om ook de bodem daaromheen voldoende te injecteren met heet water en de bodemtemperatuur vervolgens ook te meten. Zo wordt het onkruid drastisch teruggedrongen waardoor de plant verder geen schade meer aanricht.

Berenklauw bovengronds en ondergronds bestrijden met kokend water

Berenklauw heeft weer een heel ander wortelstelsel dan de duizendknoop. Waar de duizendknoop bestaat uit meer horizontaal georiënteerde wortels, bestaat de berenklauw uit een meer verticaal wortelstelsel. Om de berenklauw effectief te bestrijden is een combinatie nodig van ondergrondse en bovengrondse bestrijding. Te beginnen met het injecteren van de bodem met het kokende water. Wanneer de bodem voldoende geïnjecteerd is, kan de plant ook bovengronds aangepakt worden door op de gebruikelijke manier het kokende water over de berenklauw te gieten. Deze aanpak heeft bij de berenklauw gegarandeerd succes.

Wat doet kokend water ook alweer met de celstructuur van onkruid

Sinds het verbod op chemische onkruidbestrijding is onkruidbestrijding met heet water het meest gebruikte alternatief. Dit komt doordat water 20x meer energie draagt dan andere thermische methodes zoals stoom of hete lucht. Door heet water van zo’n 102 °C over het onkruid te gieten barsten de cellen van de plant open. Hierdoor is het onkruid bovengronds meteen verzwakt. Vervolgens moet de plant uit zijn reserves putten om zich te herstellen. Afhankelijk van hoe het onkruid vroeger is bestreden moet deze werkgang een aantal keer worden herhaald, gemiddeld drie á vier keer in het eerste seizoen. Kokend water dringt tot op zekere hoogte ook door in de bovenlaag van de bodem waardoor ook preventieve werking ontstaat ten opzichte van onkruidzaden. Dit geldt alleen voor de volvends-methode. Tegenwoordig zijn er dus priklansen beschikbaar om ook dieper in de bodem het onkruid te raken.

Als u meer wilt weten over de toepassing van onkruidbestrijding met kokend water lees dan ons artikel: 'Heet water onkruidbestrijding'.

De oplossing voor groenaannemers

Groenaannemers die in opdracht werken van gemeentes, provincies en waterschappen doen hun voordeel met deze vernieuwende manier van heet water onkruidbestrijding. Verschillende grote groenbedrijven zijn inmiddels aan de slag met de Empas priklansen. Deze groenaannemers hebben de priklansen uitvoerig getest in Midden- en Noord- Nederland. De lansen zijn op alle machines voor onkruidbestrijding toepasbaar en zijn eenvoudig te verwisselen met de gemonteerde snelkoppeling. Met de priklansen en het nog effectiever toepassen van de heet water methode komt er een einde aan het woekeren van invasieve onkruidsoorten.